Senin, 05 April 2010

Doa Awal dan Akhir Tahun Hijriyah

DO’A AKHIR TAHUN

Dibaca pada tgl 29 atau 30 Zulhijjah sebanyak 3 kali setelah shalat Ashar :

“Bismillaahir rahmaanir rahiim.
Washalallaahu ‘alaa sayyidinaa wa maulaanaa Muhammadin wa ‘alaa aalihii wa shahbihii wa salam.
Allahumma maa ‘amiltu fii haadzihis sanatilmimmaa nahaitanii ‘anhu falam atub minhu walam tardlahu walam tansahuu wahalimta ‘alayya ba’da qudratika ‘alaa ‘uquubatii wada’autanii ilattaubati minhu ba’da juratii ‘alaa ma’shiyatika fainnii astaghfiruka faghfirli.
Wamaa ‘amiltu fiihaa mimmaa tardlaa-hu wawa’adtanii ‘alaihits tsawaaba fa as alukallaahumma yaa kariimu yaa dzal jalaa-li wal ikraami an tataqabbalaahu ‘alaa sayyidinaa Muhammadin wa ‘alaa aalihii wa shahbihii wasallam” (3x)

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi maha Penyayang.
Semoga rahmat Allah tercurah kepada junjungan kami dan pemimpin kami Nabi Muhammad SAW, keluarganya, dan para sahabat beliau.
Ya Allah, segala amal yang aku lakukan pada tahun ini (yang telah silam), dari hal-hal yang Engkau larang kepadaku, lalu aku tidak bertaubat, sedangkan Engkau tidak meridhoinya, dan Engkau tidak melupakannya, dan menyantuni atasku sesudah kekuasaan-Mu atas siksa-siksa padaku. Engkau menyeru aku bertaubat darinya sesudah aku lakukan durhaka pada-Mu. Perkenankanlah Engkau mengampuni aku.
Dan segala apa yang aku lakukan di dalamnya dari hal-hal yang Engkau ridhoi, dan Engkau telah menjanjikan pahala kepadaku, maka aku memohon kepada-Mu ya Allah Dzat yang Mulia, hai Dzat yang memiliki keagungan dan kemuliaan, hendaklah Engkau terima dariku, janganlah Engkau memutuskan harapanku dari rahmat-Mu hai Dzat Yang Mulia.
Shalawat dan salam, tetapkanlah pada junjungan kami Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.


DO’A AWAL TAHUN

Dibaca pada tgl 1 Muharram sebanyak 3 kali setelah shalat Magrib :

“Bismillaahir rahmaanir rahiim.
Washalallaahu ‘alaa sayyidinaa wa maulaanaa Muhammadin wa ‘alaa aalihii wa shahbihii wa salam.
Allahumma antal abadiyyul qadiimul awwalu wa ‘alaa fadl-likal ‘azhiimi wajuudikal mu’awwali wahaadzaa ‘amun jadiidun qad aqbala nas-alukal ‘ishmata faahi minasy-syaithaani wa auliyaaihii wajunuudhihii wal’auna ‘alaa haadzihin nafsil ammaarati bissuui wal’istighala bimaa yuqarribunii ilaika zulfaa yaa dzaljaali wal-ikraami yaa arhamar raahimiin. Washalallaahu ‘alaa sayyidinaa wa maulaanaa Muhammadin wa ‘alaa aalihii wa ash-haabihii wa sallam.
Amien …” (3x)

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi maha Penyayang.
Semoga rahmat Allah tercurah kepada junjungan kami dan pemimpin kami nabi Muhammad SAW, keluarganya, dan para sahabat beliau.
Ya Allah, Engkau Dzat yang kekal selamanya, yang Qadim dan Awal, atas anugerah-Mu yang agung, dan pemberian-Mu yang sangat diharapkan.
Dan tahun baru ini sungguh telah datang, kami memohon kepada Engkau penjagaan kuat di dalamnya dari gangguan syaitan dan para kekasihnya, serta para temannya.
Dan memohon pertolongan atas nafsu amarah yang jelek ini, dan sibukkanlah dengan amalan yang dapat mendekatkan aku kepada-Mu secara dekat, hai Dzat yang mempunyai keagungan dan kemuliaan, hai dzat yang paling berbelas kasihan.
Semoga rahmat dan keselamatan dicurahkan kepada junjungan dan penghulu kami Nabi Muhammad SAW, keluarganya, dan para sahabatnya.

SELAMAT TAHUN BARU ISLAM 1 Muharram 1431 H.Dapatkan uang tambahan dari hobby membuka internet, sangat gampang, mudah, gratis dan kita di bayar dengan dollar . Jangan buang kesempatan kamu segeralah SIGN UP disini :

Tidak ada komentar:

Posting Komentar